Không, không..

Hãy đừng chạy nhanh thế!

Bạn cần xác nhận Email đăng ký để nhận tài liệu hướng dẫn nhé

Bạn hãy kiểm tra Email và bấm vào đường link xác nhận đăng ký của mình. 

Sau khi bạn xác nhận, tài liệu và giáo án luyện tập sẽ được gửi đến cho bạn mỗi ngày

Bước 2: nhận lịch tập luyện qua tin nhắn Facebook

Hãy nhận lịch tập luyện tin nhắn của mình mỗi ngày để đừng quên bài tập của bạn nhé

Bước 3: Tham gia cộng đồng RUN365

Cộng đồng Yêu chạy bộ RUN365

Video hướng dẫn chạy bộ đúng cách