Khoảng cách: Marathon 42 km
  Race Splits
  Bảng phân bổ tốc độ chạy
  Cự ly Pace - Tốc độ
  Mục tiêu thời gian hoàn thành:
  KM 1-5
  KM 6-20
  KM 20-35
  7 Km cuối cùng Chạy nhanh nhất có thể - All out