Khoảng cách quãng đường chạy thi đấu gần nhất của bạn (VD: 42.195 km):
Thời gian bạn hoàn thành (GIỜ:PHÚT:GIÂY): : :
Pace - tốc độ chạy bộ trong luyện tập của bạn:
 
Tốc độ chạy trong bài tập easy run là:
Tốc độ chạy tempo run của bạn là:
Tốc độ chạy để tăngVO2-max là:
Tốc độ chạy của bạn với bài tập speed form là:
Tốc độ chạy bộ của bạn trong bài tập long run là:
Tốc độ chạy trong bài tập Yasso 800s là: